نوشته‌ها

ناسا: یخچال قطبی

دانشمندان ناسا پس از آشکار شدن نتیجه ماموریت اکتشافی اخیرشان در رابطه با رشد روز افزون حفره ای در یخچال های طبیعی قطب جنوب، مبهوت شده اند چرا که فهمیده اند ذوب شدن یخ ها، از چیزی که پیش بینی می کرده اند بسیار سریع تر است. این حفره به اندازه دو سوم منهتن است، این قدر بزرگ که می توان 14 میلیارد تُن یخ را قبل از ذوب شدن در آن جای داد.

بیشتر این مقدار با سرعت انفجاری ای ناپدید شده است. دانشمندان گزارش داده اند که عمده این ذوب شدن در سه سال اخیر رخ داده است. اندازه حفره زیر یخچال نقش مهمی را در ذوب شدن ایفا می کند، چرا که با نفوذ بیشتر آب و گرما به زیر یخچال، ذوب شدن تسریع می شود.

آزمایشگاه مورد استفاده در این ماموریت، از رادار قابل نفوذ به یخ جهت بررسی و اکتشاف فضای زیر یخچال Thwaites در قطب جنوب غربی که گاها به آن یکی از خطرناکترین یخچال ها گفته می شود (چرا که می تواند به تنهایی در افزایش سطح آب دریاها نقش مهمی ایفا کند)، استفاده کرد. دانشمندان انتظار داشتند که حفره های نسبتا کوچکی بین یخچال و بستر صخره ای آن پیدا کنند، اما با یافتن یک حفره با عمق 1000 فوت شوکه شدند.

طبق این گزارش، این مطالعه از بسیاری از گزارش های اخیر سایر دانشمندان در رابطه با ذوب شدن سریع یخ های قطب جنوب بیش از آنچه پیش بینی میشد پیروی می کند، وضعیتی که به موازات گرم تر شدن سریع اقیانوس ها در حال رخ دادن است.

ذوب شدن یخچال Thwaites، که تقریبا هم اندازه فلوریدا است، تا همین الان حدودا 4 درصد در افزایش سطح آب دریاها نقش داشته است. ناپدید شدن یخ های قطبی، باعث افزایش سطح دریاها تا حدود 2 فوت و افزایش احتمال سریعتر ذوب شدن یخچالها محاصره شده که خود منجر به افزایش سطح آبها به اندازه 8 فوت می شود، می گردد.

در بخش مربوط به یخچال Thwaites، جایی که حفره در آن پیدا شده است، دانشمندان یک الگوی پیچیده از عقب نشینی و ذوب شدن یخ را مشاهده کرده اند که در واقع به معنی عقب نشینی بخش های یخچال به اندازه 2625 فوت در سال می باشد.

دانستن جزییات اینکه چگونه اقیانوس باعث آب شدن این یخچال می شود جهت پیش بینی تاثیر آن بر افزایش سطح دریاها در دهه های آینده ضروری می باشد.